Varför anlita oss

Sturm consulting AB

Efter investeringsbeslut har fattats är det ofta korta ledtider fram till färdigställande.

Korta ledtider kan medföra svårigheter att klara ställd budget- och kvalitetsmål.

Ett bra sätt att klara dessa och samtidigt ha kontroll över hela projektet är att bistå Byggherren med kostnadsbedömningar och beslutsunderlag under investeringsbeslutsperioden.

Om så sker blir både Byggherren och projektledaren väl förtrogna med slutkundens behov och byggprojektets komplexitet redan från start, vilket gör att man kan klara av att korta projekterings- och byggentreprenadtiden.

För att effektivisera byggentreprenadprocessen erbjuder vi byggherren ett entreprenadupplägg där minst ett led utgår i förhållande till de kommersiella byggentreprenaderna.